Predavač: dr Dragan Bojić
Email: bojic@etf.rs
Prijem studenata: posle časa

Asistent: Saša Stojanović
Email: stojsasa@etf.bg.ac.rs
Prijem studenata: posle časa

PostHeaderIcon Pravila polaganja

Ispit se polaže kroz laboratorijske vežbe, domaće zadatke i pismeni ispit. Postoje dve laboratorijske vežbe. Prva služi za uvežbavanje, dok se druga ocenjuje i na njoj je moguće dobiti 20 poena. U skladu sa mogućnostima, na kraju semestra će biti organizovan jedan dodatni termin za nadoknadu ili popravku laboratorijske vežbe za ocenu.
Domaći zadaci nose 40 poena, zadaju se u toku semestra i brane u terminima koji budu objavljenje putem elektronske liste predmeta. Jednom odbranjeni domaći zadaci važe u svim ispitnim rokovima tekuće školske godine.
Da bi se mogao polagati ispit na predispitnim obavezama (laboratorijskoj vežbi i domaćim zadacima) je potrebno dobiti barem polovinu mogućih poena. Pismeni ispit nosi 40 poena. Na ispitu je potrebno dobiti 21 poen za prolaz. U zbiru (laboratorijske vežbe+domaći+ispit) potrebno je imati bar 51 poen da bi se ispit položio.

 

PostHeaderIcon Obaveštenja (rezultati kolokvijuma, ispita i slično):

Arhiva mejling liste.

 

PostHeaderIcon Domaći zadatak - važi od juna 2019.

Projektni zadatak (jun 2019) - postavka
Projektni zadatak (jun 2019) - prilog

Bodovi sa ranijih odbrana domaćeg zadatka (16.07.2013.)


PostHeaderIcon Ispitni zadaci

2014/2015
2012/2013
2009/2010
2008/2009
2007/2008